เกี่ยวกับDo SEM

posted on 10 Aug 2012 21:16 by dosem24hr

จองคิว ติดต่อ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามรายละเอียด และเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างค่ะ

และช่องทางสื่อสารออนไลน์ Facebook, Twitter, Google+ ,Google + เพจ,Blogger , Linkedin, Wordpress, Bloggang, OKBlog และอื่นๆ

จองคิวใช้เครื่อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป
จองคิวใช้เครื่อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป

ขั้นตอนการจองคิวเข้ารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป SEMของ Do SEM 24hr.

A : ขั้นตอนการจองคิว แบบด่วน ต้องการเข้ารับบริการภายใน 24 ชั่วโมง - 7 วัน

1. ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ Do SEM เพื่อเช็คตารางงาน
2. เจ้าหน้าที่ Do SEM จะให้คิววัน เวลาที่สะดวกและเครื่องว่าง 
3. หลังจากได้คิวและรายละเอียดตามข้อ2 จาก Do SEM ให้ท่านรีบดำเนินการภายใน 3 ชั่วโมงให้ส่ง SMS หรืออีเมล์ ส่งรายละเอียดของท่าน  ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัว ชื่อสถาบัน บริษัทห้างร้าน เบอร์มือถือ อีเมล์ ช่วงวันเวลาที่จอง ที่ได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ Do SEM ไว้ก่อนหน้า เข้าเบอร์ Hotline : 08-2703-2957 หรือ ทางอีเมล์ webmaster@dosem24hr.com และ dosem24hr@hotmail.com เพื่อขอรับจองคิว ถ้าไม่ทำภายใน 3 ชั่วโมง ทาง Do SEM ขอสงวนสิทธิ์ขอยกเลิกคิว
4. รอเจ้าหน้าที่ DoSEM ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันว่า วันและเวลาที่ท่านต้องการเข้ารับบริการ ตามSMS หรืออีเมล์ จองคิวที่ท่านให้รายละเอียดนั้นว่าง การจองคิวจะสมบูรณ์ได้
เมื่อท่านได้รับการยืนยัน และติดต่อกลับจาก DoSEM แล้วเท่านั้น
5. สงวนสิทธิ์กรณี หากท่านไม่มาตามนัด ผิดนัด เราจะยกเลิกการจองคิวออกไปไม่มีกำหนด และจะขึ้นบัญชีลูกค้าผิดนัดไว้ ข้อมูลนี้จะไม่เปิดเผยและท่านจะมีสิทธิ์
การจอง ครั้งต่อไปตามข้อ C : เท่านั้น และต้องวางเงินมัดจำในการจอง 50% ของค่าบริการโดยประมาณ ในการจองครั้งต่อไป

B : ขั้นตอนการจองคิว แบบปกติ รอคิว 8 วันแต่ไม่เกิน 21 วัน

1. ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ Do SEM เพื่อเช็คตารางงาน
2. เจ้าหน้าที่ Do SEM จะให้คิววัน เวลาที่สะดวกและเครื่องว่าง 
3. หลังจากได้คิวและรายละเอียด จาก Do SEM ให้ท่านดำเนินการ Down load แบบฟอร์มจองคิวรับบริการฟอร์มจาก Do SEM 
    คลิกDown load : Do SEM services form.doc หรือ Do SEM services form.pdf เพื่อส่งอีเมล์ webmaster@dosem24hr.com และ dosem24hr@hotmail.com  หรือโทรสาร 0-2832-3688 กลับให้เจ้าหน้าที่
4. รอเจ้าหน้าที่ DoSEM ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันว่า วันและเวลาที่ท่านต้องการตามแบบฟอร์มการจองคิวที่ท่านกรอกรายละเอียด จะสมบูรณ์เมื่อ ได้รับการจองและ 
    ยืนยันจาก DoSEM แล้ว
5. สงวนสิทธิ์กรณี หากท่านไม่มาตามนัด ผิดนัด เราจะยกเลิกการจองคิวออกไปไม่มีกำหนด และจะขึ้นบัญชีลูกค้าผิดนัดไว้ ข้อมูลนี้จะไม่เปิดเผยและท่านจะมีสิทธิ์
    การจอง ครั้งต่อไปตามข้อ C : เท่านั้น และต้องวางเงินมัดจำ 40% ของค่าบริการโดยประมาณ ในการจองครั้งต่อไป C : ขั้นตอนการจองคิว แบบต้อง รอคิวเกิน 21 วันขึ้นไป 

1. ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ Do SEM เพื่อเช็คตารางงาน
2. เจ้าหน้าที่ Do SEM จะให้คิววัน เวลาที่สะดวกและเครื่องว่าง 
3. หลังจากได้คิวและรายละเอียด จาก Do SEM ให้ท่านดำเนินการ Down load แบบฟอร์มจองคิวรับบริการฟอร์มจาก Do SEM 
    คลิกDown load : Do SEM services form.doc หรือ Do SEM services form.pdf เพื่อส่งอีเมล์ webmaster@dosem24hr.com  และ dosem24hr@hotmail.com  หรือโทรสาร 0-2832-3688 กลับให้เจ้าหน้าที่
4. ชำระค่ามัดจำการจองคิว 20 % ของค่าบริการโดยประมาณ (ติดต่อเจ้าหน้าที่)

5. รอเจ้าหน้าที่ DoSEM ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันว่า วันและเวลาที่ท่านต้องการตามแบบฟอร์มการจองคิวที่ท่านกรอกรายละเอียด จะสมบูรณ์เมื่อDoSEMได้รับการ
    ชำระเงินมัดจำจากท่าน และยืนยันกลับจาก DoSEM แล้ว
6. สงวนสิทธิ์กรณี หากท่านไม่มาตามนัด ผิดนัด เราจะยกเลิกการจองคิวออกไปไม่มีกำหนด และจะขึ้นบัญชีลูกค้าผิดนัดไว้ ข้อมูลนี้จะไม่เปิดเผยและท่านจะมีสิทธิ์
    การจอง ครั้งต่อไปตามข้อ 
C : เท่านั้น และต้องวางเงินมัดจำ 30% ของค่าบริการโดยประมาณ ในการจองครั้งต่อไป
7. สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำเมื่อท่านผิดนัด และไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขของ Do SEM

** เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจองคิว ได้คิวเร็ว ไม่รอคิวนาน  ควรศึกษาดูรายละเอียด อัตราค่าบริการกล้องจุลทร